System ogniochronny Firetex

 

Pożary celulozowe:
W skład systemu wchodzą:
Farby podkładowe:

epoksydowa - Macropoxy C400V3
epoksydowo-fosforanowo-cynkowa - Macropoxy C402V2
epoksydowa pigmentowana MIO - Macropoxy K267
 
Farby pęczniejące:

Firetex FX2002 ETA 12-0049
Firetex FX2004 ETA 16-0605
Firetex FX2005 ETA 16-0588
Firetex FX5090 ETA 15-0486
Firetex FX5120 ETA 13-0113
 
Farba nawierzchniowa:

poliuretanowa - Acrolon C237