Wybór specyfikacji zgodnie z ISO 12944

Specyfikacja produktów uwzględniająca środowisko korozyjności zgodnie z normą ISO 12944
Kategoria korozyjności
Zgodnie z normą ISO 12944
Sherwin - Williams Specyfikacja
Dekoracyjna Funkcjonalna
C1 - Bardzo mała
Ogrzewane budynki
z czystą atmosferą
D1 M255 100µm F1 C400V3 75µm
D1a C400V3 75µm  F2 M455V2 75µm
D2 C137V2 50µm      
C2 - Mała
Budynki nie ogrzewane, gdzie
może mieć miejsce kondensacja
D3 C400V3 100µm  F3 J984 50µm
C137V2 50µm F4 C400V3 125µm
C4 - Duża
Pomieszczenia wilgotne \ chemiczne
lub zewnętrzne przemysłowe
D4 C400V3 200µm  F5 C400V3 250µm
C137V2 50µm
C3 - Średnia
Pomieszczenia najczęściej wilgotne
lub zewnętrzne przemysłowe
D5 C400V3 200µm  F6 C400V3 250µm
C137V2 50µm
C4 - Duża
Pomieszczenia wilgotne \ chemiczne
lub zewnętrzne przemysłowe
D6 C400V3 225µm  F7 C400V3 275µm
C137V2 50µm
C51 / M - Bardzo duża
Zewnętrzne przemysłowe / Morska
D7 C400V3 275µm  F8 C400V3 325µm
C137V2 50µm

Uwagi/Adnotacje

D1, D2, F1, F2, F4 – odpowiednie do aplikacji z FIRETEX-em zakres pojedynczych powłok ognioodpornych
F1, F2, F4, F5, F6  -  odpowiednie do aplikacji z systemem FIRETEX M95

Jeśli wymagany jest grunt czasowej ochrony, należy skontaktować się z zespołem technicznym Sherwin-Williams.

Odnośnie trwałości/wytrzymałości (trwałość do pierwszej dużej konserwacji) należy zobaczyć/zapoznać się z poszczególną specyfikację.

Trwałość powłoki powinna być uwzględniona na etapie projektowania, podczas którego można zaplanować drobne prace konserwacyjne w celu osiągnięcia optymalnej trwałości powłoki do momentu pierwszej gruntownej konserwacji.

Podane definicje kategorii korozyjności środowiska są zgodne z ISO12944-2:1998.
When determining the environmental category the specifier must consider that certain structures and/or locations can produce a micro climate which is more corrosive than that of the surrounding environment. This can be the case with open sided buildings including car parks.

Przy ustalaniu kategorii korozyjności środowiska należy pamiętać (specyfikator musi pamiętać) o tym, że niektóre lokalizacje, położenie obiektów lub ich struktury mogą wytwarzać specyficzny mikroklimat, który jest bardziej agresywny, niż występujące warunki środowiskowe. Tak bywa przy budynkach z otwartymi parkingami, z otwartymi parkingami pod budynkiem.

Zamiast Resistex C137V2 Special Finish można zastosować alternatywne wykończenie (powłokę wykończeniową). Należy skontaktować się z zespołem technicznym Sherwin-Williams.

W celu uzyskania specyfikacji  należy skontaktować się z zespołem technicznym Sherwin-Williams.
Wszelkie szczegółowe informacje zawarte w karcie technicznej produktu mogą ulec zmianie, są to standardowe działania wynikające z pracy nad udoskonalaniem i rozwojem produktu. W związku z tym przed użyciem produktu klient proszony jest o weryfikację najnowszego wydania karty technicznej z Sherwin-Williams podając numer referencyjny produktu.