Nowe

Nazwa systemu ochronnego  Przygotowanie powierzchni włącznie z metalizacją  Powłoka Nr systemowy Min grubość powłoki na sucho (µm) Cert Ref
XN90/N1 Metalizacja natryskowa (Natryskiwanie cieplne powłok)/Epoksydowy system ochronny Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa3
Metalizacja natryskowa
Zn lub  Al.
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N1/038
Epigrip C402V2 '7.2.2 150
Resistex C137V2 '7.3.1 50
XN90/N1 Metalizacja natryskowa (Natryskiwanie cieplne powłok) system epoksydowy Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa3
Metalizacja natryskowa
Zn lub  Al.
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N1/073
Epigrip C402V2 '7.2.2 150
Resistex K651 '5.6.3 50
N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L574 '7.1.2 25 N2/003
Epigrip M922 '7.2.3 400
Resistex C137V2 '7.3.1 50
N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L574 '7.1.2 25 N2/033
Epigrip C123 '7.2.3 400
Resistex C137V2 '7.3.1 50
N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L674 '7.1.2 50 N2/038
Epigrip C123 '7.2.3 400
Resistex C137V2 '7.3.1 50
XN90/N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N2/070
Epigrip C123 '7.2.3 250
Resistex C137V2 '7.3.1 50
XN90/N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L674 '7.1.2 50 XN90/N2/074
Epigrip C123 '7.2.3 250
Resistex C137V2 '7.3.1 50
N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L674 '7.1.2 50 N4/088
Epigrip C401 '7.2.2 125
Epigrip C402V2 '7.2.2 125
Resistex C137V2 '7.3.1 50
N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L674 '7.1.2 50 N4/106
Epigrip C401 '7.2.2 125
Epigrip C402V2 '7.2.2 125
Resistex K651 '5.6.3 50
N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard K232 '7.1.3 50 N4/107
Epigrip C267V2 '7.2.2 125
Epigrip C267V2 '7.2.2 125
Resistex C137V2 '7.3.1 50
XN90/N4 Epoksydowy system MIO
(Alternative System to N4)
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Eprigrip C402V2 '7.1.5 100 XN90/N4/057
Epigrip C401 '7.1.7 125
Resistex C137V2 '7.3.1 50
XN90/N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard K232 '7.1.3 50 XN90/N4/072
Epigrip C267V2 '7.2.2 125
Resistex C137V2 '7.3.1 50
N9 System ochrony dla
stali galwanizowanej
Obróbka strumieniowo-ścierna
Profil powierzchni  20-30 µm
Epigrip K267 '7.2.2 125 N9/038
Resistex C137V2 '7.3.1 50
XN90/N11.1 Metalizacja natryskowa
(natryskiwanie cieplne powłok)/
Epoksydowy System MIO na dźwigary/
kratownice wewnętrzne
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa3
Metalizacja natryskowa
Zn lub  Al.
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N11.1/067
Epigrip C401 '7.2.2 150
N12.1 Metalizacja natryskowa
(natryskiwanie cieplne powłok)/
Epoksydowy System MIO na dźwigary/
kratownice wewnętrzne
Obróbka strumieniowo-ścierna
do stopnia Sa 2½
profil powierzchni 70-100 µm
Epigrip C425V2 '7.1.4 100 N12.1/005
Epigrip C401 '7.2.2 125
N13 Epoksydowy system na
konstrukcje stalowe
do zastosowania wewnętrznego
Obróbka strumieniowo-ścierna
do stopnia Sa 2½
profil powierzchni 70-100 µm
Metagard L674 '7.1.2 100 N13/008
Epigrip C402V2 '7.2.2 125
Resistex C137V2 '7.3.1  
XO99 System antypoślizgowy
na powierzchnie stalowe
po obróbce strumieniowo-ściernej 
 
Obróbka strumieniowo-ścierna
do stopnia Sa 2½
profil powierzchni 70-100 µm
 
Epigrip C425V2 '7.1.4 100 XO99/009
Epidek M153 '5.12.1 2500
Epidek Aggregate '5.12.3 1-3 mm
XO99 System antypoślizgowy
na powierzchnie stalowe
po metalizacji natryskowej (natryskiwaniu cielplnym)
 
Obróbka strumieniowo-ścierna
do stopnia Sa 3
profil powierzchni 70-100 µm
 
Metagard L574 '7.1.1 25 XO99/008
Epidek M153 '5.12.1 2500
Epidek Aggregate '5.12.3 1-3 mm
  Isocyanate Free - pozbawione / nie zawiera izocyjanianu

Finish Approved – zatwierdzona powłoka nawierzchniowa

Alternatives – odpowiedniki / produkty alternatywne
         
XN90/N1 Metalizacja natryskowa (Natryskiwanie cieplne powłok)/Epoksydowy system ochronny Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa3
Metalizacja natryskowa
Zn lub  Al.
 
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N1/100
Epigrip C402V2 '7.2.2 125
Leighs C750V2 - 50
XN90/N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N2/096
Epigrip C123 '7.1.2 400
Leighs C750V2 - 50
XN90/N2 Epoksydowy system
z płatkami szklanymi
Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L574 '7.1.2 25 XN90/N2/097
Epigrip C123 '7.2.3 250
Leighs C750V2 - 50
XN90/N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard K232 '7.1.3 50 XN90/N4/094
Epigrip C267V2 '7.2.2 125
Leighs C750V2 - 50
XN90/N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard K232 '7.1.3 50 XN90/N4/095
Epigrip C267V2 '7.2.2 125
Epigrip C267V2 '7.2.2 125
Leighs C750V2 - 50
XN90/N4 Epoksydowy system MIO Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½
Profil powierzchni  70-100 µm
Metagard L674 '7.1.2 50 XN90/N4/102
Epigrip C401 '7.2.2 125
Epigrip C402V2 '7.2.2 125
Leighs C750V2 - 50
XN90/N13 Epoksydowy system na konstrukcje stalowe do zastosowań wewnętrznych Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½ Metagard L674 '7.1.2 50 XN90/N13/103
Epigrip C402V2 '7.2.2 125
Leighs C750V2 - 50